Agenda

Een overzicht van activiteiten die te maken hebben met het land, de taal of de cultuur.
Lees verder...

Statistiek

Vandaag Table './tamazighorguk/cms_module_stat_logstrings' is marked as crashed and should be repairedTable './tamazighorguk/cms_module_stat_logstrings' is marked as crashed and should be repairedTable './tamazighorguk/cms_module_stat_logstrings' is marked as crashed and should be repairedTable './tamazighorguk/cms_module_stat_logstrings' is marked as crashed and should be repaired 152
Deze week Table './tamazighorguk/cms_module_stat_logstrings' is marked as crashed and should be repairedTable './tamazighorguk/cms_module_stat_logstrings' is marked as crashed and should be repaired1888
Deze maand Table './tamazighorguk/cms_module_stat_logstrings' is marked as crashed and should be repairedTable './tamazighorguk/cms_module_stat_logstrings' is marked as crashed and should be repaired3325
Sinds 11-2008 Table './tamazighorguk/cms_module_stat_logstrings' is marked as crashed and should be repairedTable './tamazighorguk/cms_module_stat_logstrings' is marked as crashed and should be repaired431532

Rangtelwoorden
 

Rangtelwoorden   Rangirana brojka
eerste   prvi(mannelijk)/prva(vrouwlijk)
tweede   drugi/druga
derde   treći/treća
vierde   četvrti/četvrta
vijfde   peti/peta
zesde   šesti/šesta
zevende   sedmi/sedma
achtste   osmi/osma
negende   deveti/deveta
tiende   deseti/deseta
elfde   jedanesti/jedanesta
twaalfde   dvanesti/dvanesta
dertiende   trinesti/trinesta
veertiende   četrnesti/četrnesta
vijftiende   petnesti/petnesta
zestiende   šesnesti/šesnesta
zeventiende   sedamnesti/sedamnesta
achttiende   osamnesti/osamnesta
negentiende   devetnesti/devetnesta
twintigste   dvadeseti/dvadeseta
eenentwintigste   dvadeset prvi/dvadeset prva
tweeëntwintigste   dvadeset drugi/dvadeset druga
drieëntwintigste   dvadeset treći/dvadeset treća
vierentwintigste   dvadeset četvrti/dvadeset četvrta
vijfentwintigste   dvadeset peti/dvadeset peta
zesentwintigste   dvadeset šesti/dvadeset šesta
zevenentwintigste   dvadeset sedmi/dvadeset sedma
achtentwintigste   dvadeset osmi/dvadeset osma
negenentwintigste   dvadeset deveti/dvadeset deveta
dertigste   trideseti/trideseta
eenendertigste   trideset prvi/trideset prva
tweeëndertigste   trideset drugi/trideset druga
veertigste   četrdeseti/četrdeseta
vijftigste   pedeseti/pedeseta
zestigste   šesdeseti/šesdeseta
zeventigste   sedamdeseti/sedamdeseta
tachtigste   osamdeseti/osamdeseta
negentigste   devedeseti/devedeseta
honderdste   stoti/stota
honderd en eerst   sto prvi/sto druga
honderdtweeëntwintigste   sto dvadeset drugi/ sto dvadeset druga
tweehonderdste   dvije stotenito
driehonderdste   tri stotenito
vierhonderdste   četir stotenito
vijfhonderdste   pet stotenito
zeshonderdste   šes stotenito
zevenhonderdste   sedam stotenito
achthonderdste   osam stotenito
negenhonderdste   devet stotenito
duizendste   hiljadito
duizend en eerste   hiljadu i prvo
twaalfhonderddrieënveertigste   dvaneststo četrdeset i treće
tweeduizendste   dvije hiljadito
drieduizendste   tri hiljadito
vierduizendste   četir hiljadito
vijfduizendste   pet hiljadito
zesduizendste   šes hiljadito
zevenduizendste   sedam hiljadito
achtduizendste   osam hiljadito
negenduizendste   devet hiljadito
tienduizendste   deset hiljadito
honderdduizendste   sto hiljadito
miljoenste   milijunto
miljardste   milijardito

 

Terug naar Handige zinnen.

 
Citaat van de dag

"Wijsheid begint bij twijfel. " - René Descartes -
(1596-1650)